POP UP-PARK VISBY 2019

Nu möts vi digitalt

EN POP-UP PARK, VARFÖR DÅ?

Vi anser att mötesplatser i staden är viktiga och att mötesplatserna behöver vara fler. Mötesplatser som är gratis och för alla. Mötesplatser som du kan använda för möten du tycker är viktiga. För det är bara du som vet hur du vill använda mötesplatsen och staden. Det är bara du som känner till dina behov.

Vi vill inspirera andra till att använda staden på nya sätt.

 

Platsen där Pop up-parken står ägs av oss alla tillsammans, med Region Gotland som förvaltare. Platsen är fantastisk och den kan användas mer! Läget i inre hamnen vid Almedalsbiblioteket, Campus Gotland och världsarvet Hansestaden Visby är perfekt för möten. Ytan är som ett litet torg utan bilar och med havsutsikt. 

 

Genom möten och samtal tror vi att vi kan förändra oss själva och anpassa våra liv till en hållbar utveckling. Den hållbara utvecklingen som är på väg att hända över hela världen just nu. Det finns till exempel miljontals barn och ungdomar över hela världen som möts på platser i städer och talar om vad de önskar.

 

Vi hoppas att den här tillfälliga mötesplatsen är användbar för dig. TA PLATS!

INVIGNING

Torsdag den 20 juni klockan 16:00-18:00 i inre hamnen 

Eva Ahlin (C), miljö- och byggnadsnämndens ordförande, inviger och därefter har du möjlighet att lyssna till ett kort samtal om hållbar stad. Vi har bjudit in Elene Negussie till samtalet. Ta med dina tankar om hållbar stad och mingla med oss. Vi bjuder på popcorn och såpbubblor.

 

En Pop up-park är en tillfällig park. Det är en park som poppar upp på en oväntad plats. Efter ett tag försvinner den. Och allt blir förhoppningsvis inte som förut igen.

 

Sveriges Arkitekter Gotland vill inspirera andra till att använda staden på nya sätt. Genom möten och samtal tror vi att vi kan förändra oss själva och anpassa våra liv till en hållbar utveckling. Den hållbara utvecklingen som är på väg att hända över hela världen just nu.

FAKTARUTA

TID

Invigs den 20 juni och avslutas den 29 augusti 2019.

 

PLATS

Parken dyker upp på Skeppsbron i Visby inre hamn. Karta

 

VAD

En Pop up-park är en tillfällig park som poppar upp på en oväntad plats. Efter ett tag försvinner den och allt blir förhoppningsvis inte som förut igen.

TRÄFFA OSS

Vill du träffa oss som gjort den här parken?

Kom till Almedalen och samtala med oss. Måndag den 1 juli klockan 17:00.

#popupparkvisby

 

"Vi vill inspirera människor att ta plats i staden, att använda den och att våga ta plats med behov som inte redan är planerade för." 

- Sveriges Arkitekter Gotland

VAD ÄR EN HÅLLBAR STAD?

En hållbar stad är en stad för alla som vill bo där. Alltså en stad med många olika sorters människor och verksamheter. En stad med stor mångfald, precis som biologisk mångfald fast för en stad. En hållbar stad är en grön stad. Alla våra trädgårdar kan ge livsrum till en mångfald av arter. Ordet avfall blir i en stad omvandlat till resurser. Resurser för att skapa nytt och för att kompostera så att det nya får en bra grogrund.  Du ska kunna färdas i staden till fots, cyklandes eller med förnybar energi. De resurser som finns i staden delas, återanvänds och används smart så att behovet av att bygga nytt minskar radikalt. Om det byggs fler hus på samma gata så behövs ingen ny asfalt och nya gatlyktor till exempel. Om vi bor tätare kan bussarna köra tätare turer eftersom vi är fler som åker.

 

Det finns fler såna här platser i Visby. Vi vill inspirera till att TA PLATS där också.

VILKA ÄR VI?

Vi är arkitekter och tittar på staden med arkitektögon. Vi ingår i nätverket Sveriges Arkitekter Gotland. I det här projektet samarbetar vi med föreningen Svensk Form Gotland som bidrar med sina formögon.

Form och genomförande:

Anneli Andersson Snygg, agraf, Sveriges Arkitekter Gotland

hej@agraf.se 

Jenny Lundah, Jenny Lundahl Arkitektur, Sveriges Arkitekter Gotland

jenny@jennylundahl.se, 

Karin Stephansson, UTE arkitektur, Sveriges Arkitekter Gotland

karin@utearkitektur.se 

Maria Backlund, Svensk Form Gotland

gotland@svenskform.se

Emma Hanquist, Svensk Form Gotland

gotland@svenskform.se

VÅRA SPONSORER

VESTRE

Möbelföretaget Vestre har stöttat vårt projekt från första början. Företaget tillverkar möbler för sociala mötesplatser utomhus. Tillverkningen görs med omsorg om miljön och i hållbara material så att möblerna håller i generationer och kan renoveras.  

vestre.com

REGION GOTLAND

Region Gotland stödjer projektet genom att upplåta marken kostnadsfritt. Visby hamn lånar ut gaffeltruck för att lasta och lossa möbler och härbärgerar emballage över sommaren. 

gotland.se

SVENSK FORM GOTLAND

Svensk Form Gotland har bidragit med att vara samtalspartner och rådgivare, samt med grafiskt material och hemsida.

svenskform.se/gotland

STOCKHOLMS ARKITEKTFÖRENING

Stockholms Arkitektförening bidrar med pengar.

arkitekt.se/stockholm

Pop up-park Visby 2019 är ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter Gotland,

Svensk Form Gotland, Region Gotland, Vestre, Stockholms Arkitektförening

INTENTIONER

Vem tar plats? För vem bygger vi staden?

 

Vi vill undersöka hur en plats funktion kan förändras. För att åstadkomma förändringen vill vi inspirera människor att ta plats i staden och använda den.  Vi vill uppmana till att våga ta plats med behov som inte är planerade för.

För Pop up-park Visby 2019 har Sveriges Arkitekter Gotland sett ut en central plats i Visby. Här passerar många människor, både bofasta och gäster. Här finns gott om utrymme och en fantastisk utsikt över inre hamnen. Idag finns inte mycket som lockar till att stanna på platsen. Det vill vi ompröva för en sommar.

  • Hur kommer platsen att användas när vi bjuder in till samtal och möten?

  • Vilka kommer att komma hit och varför?

  • Vad kan hända här i sommar?

 

Vi tror att möten skapar gemenskap och stärker människors hopp inför kommande förändringar. Världen och klimatet förändras drastiskt och vi måste anpassa våra liv till förändringen.

Omställningen kräver nya idéer. Därför är det viktigt att vi möts i vår stad och tar staden i anspråk till aktiviteter vi tycker är viktiga och betydelsefulla.

 

TA PLATS!

 
 
 

POP UP-PARK VISBY 2019

är ett samarbete mellan